Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie

Czy budowa garażu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy wystarczy tylko zgłoszenie budowy w urzędzie. A może niewielki garaż blaszany czy drewniany można stawiać bez żadnych zezwoleń?

Prawo Budowlane wskazuje na prace budowlane i remontowe, na wykonanie których konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Istnieje również grupa obiektów i robót, których realizację należy zgłosić do nadzoru budowlanego.

Pozwolenie na budowę jest oczywiście konieczne, gdy budujemy projekty domów jednorodzinnych. Ale już projekty budynków gospodarczych o powierzchni do 25 mkw nie wymagają takiej zgody. Ich budowę wystarczy zgłosić.

Pozwolenie nie jest konieczne również wtedy, kiedy stawiamy tymczasowe obiekty budowlane niezwiązane na trwałe z gruntem.

Czy projekty garaży mogą być zaliczane do grupy budynków gospodarczych lub do tymczasowych obiektów budowlanych?

Budowa garażu - pozwolenie czy zgłoszenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje budynki gospodarcze. Według rozporządzenia są to budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Widzimy więc, że projekt budynku gospodarczego nie może być traktowany jako garaż. Może pełnić funkcję schowka czy magazynu, być miejscem, gdzie przechowywać będziemy na przykład narzędzia ogrodnicze, ale nie samochód.

Budowa budynku gospodarczego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli jego powierzchnia nie jest większa niż 25 mkw i jest to domek parterowy, budowę wystarczy zgłosić. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli na działce istnieją już podobne obiekty budowlane, np. jeśli mamy altany ogrodowe, to łączna powierzchnia obydwu budynków nie może przekroczyć 50 mkw.

Garaż jednak nie jest budynkiem gospodarczym. Czy możemy go potraktować jako tymczasowy obiekt budowlany, skoro nierzadko nie jest związany na trwałe z gruntem (np. poprzez brak fundamentów)?

Tymczasowe obiekty budowlane nie są jasno sprecyzowane przez ustawę Prawo Budowlane, ale ustawa wskazuje dokładnie ich funkcję. Ich budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia może się odbyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy służą one pracom budowlanym, na których wykonanie pozwolenie czy zgłoszenie jest już konieczne. Czyli na przykład jeśli budujemy domy jednorodzinne, to mając na nie pozwolenie na budowę, możemy postawić tymczasowy budynek bez dodatkowej zgody, jeśli służyć ma on ekipie budowlanej jako pomieszczenie socjalne.

Jeżeli nie prowadzimy robót budowlanych, tymczasowy obiekt możemy postawić na podstawie zgłoszenia. Czy może być to garaż? Tak, jeśli możemy sobie pozwolić na to, że usuniemy go za parę tygodni. Jak sama nazwa wskazuje, tymczasowy obiekt budowlany przewidziany jest na działkę na jakiś czas. W zgłoszeniu musimy określić termin, w którym zostanie rozebrany bądź przeniesiony w inne miejsce. Termin ten nie może być dłuższy niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy, określonego w zgłoszeniu.

Jeżeli więc chcemy, by nasz garaż blaszany na stałe znajdował się na działce, na jego budowę potrzebne będzie pozwolenie. W przeciwnym razie jego usytuowanie na posesji będzie traktowane jako samowola budowlana.

Bez względu na to, czy stawiamy garaż jednostanowiskowy, mały drewniany lub blaszany, czy też okazały murowany budynek na dwa czy więcej samochodów, budowa garażu wymaga pozwolenia na budowę.