Ile trwają formalności budowlane?

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym, jakich formalności budowlanych wymaga od nas sam zakup działki i projektu domu. Jeżeli wiemy już, jakie projekty domów możemy budować zgodnie z warunkami zabudowy dla danego terenu, projekt domu można już wybrać. Potem czeka nas adaptacja projektu. Ale to jeszcze nie koniec.

Jeżeli kupujemy gotowe projekty domów jednorodzinnych musimy się liczyć z tym, że są one projektowane w założeniu o standardowe warunki działki. Aby jednak gotowy projekt mógł być złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, musimy go poddać obowiązkowej adaptacji.

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu gotowej dokumentacji do warunków lokalnych działki. Architekt adaptujący zmienia fundamenty, czasem pokrycie dachu, a nawet niektóre parametru budowanego domu. Na tym etapie możemy także wprowadzić zmiany, które dostosują plan domu do naszych oczekiwań – zmienić funkcję niektórym pomieszczeniom, inaczej rozmieścić okna i drzwi.

Kiedy projekt domu jest już zaadaptowany, możemy składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Ile trwają formalności budowlane?

Ile czasu potrzeba na załatwienie formalności?

Przy budowie domu należy uzbroić się w cierpliwość. Sporządzenie mapy do celów projektowych trwa około dwóch tygodni, zaś na wypis z planu zagospodarowania możemy czekać nawet 8 tygodni. Uzyskane dokumenty musimy złożyć do odpowiedniego organu (na ogół jest to starostwo), i poczekać kolejne 9 tygodni na wydanie pozwolenia. Trzeba być zatem przygotowanym na oczekiwanie około 17 tygodni na uzyskanie pozwolenia na budowę. Skrócenie czasu oczekiwania jest niestety niemożliwe.

Uzyskane pozwolenie staje się prawomocne po upływie kolejnych 14 dni. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać jest powiadomienie nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Jak widać, załatwianie formalności nie jest procesem łatwym, ani szybkim. Możemy jednak uniknąć komplikacji, które niepotrzebnie go wydłużą. Wystarczy, że skonsultujemy się ze specjalistą, który pomoże nam wybrać najefektywniejszą drogę załatwiania formalności i ominąć ewentualne pułapki.

W skrócie najważniejsze kwestie przy staraniu się o pozwolenie na budowę  można ująć następująco:

 • Uzyskanie dokładnej informacji o dokumentach, jakich potrzebujemy.
 • Uzyskanie informacji o warunkach zabudowy poprzez zapoznanie się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Pilnowanie terminów ? pamiętajmy, że pozwolenie na budowę staje się prawomocne po 14 dniach od uzyskania go, a na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić o tym nadzór budowlany.
 • Pomoc specjalisty przy kompletowaniu potrzebnych dokumentów z pewnością nam się opłaci.

Koszty (przed rozpoczęciem, nie chodzi o koszty budowy domu), które musimy ponieść natomiast przedstawiają się następująco:

 • Projekt domu wraz z adaptacją  – do 4000 złotych.
 • Techniczne warunki przyłączenia mediów ? 50 złotych
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ? 50 złotych
 • Mapa do celów projektowych ? 600 złotych

A oto szczegółowy spis dokumentów, jakich będziemy potrzebować:

 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Projekt budowlany w czterech egzemplarzach stworzony na podstawie aktualnej mapki geodezyjnej
 • Plan zagospodarowania przestrzennego danej działki (jeżeli istnieje ? w przeciwnym wypadku konieczna jest prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu)
 • Oświadczenie, w którym inwestor wykazuje, że ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane
 • Techniczne warunki przyłączenia mediów
 • Uzgodnienie z ZUDP ( Zakład Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)
 • Zapewnienie dostawy mediów
 • Zapewnienie odbioru ścieków
 • Za świadczenie o dostępie do drogi publicznej
 • Ewentualne dodatkowe dokumenty mówiące

Ponadto, jeśli były wprowadzane jakiekolwiek dodatkowe ustalenia, konieczne jest przedstawienie dokumentów ich dotyczących.