Kolektory słoneczne – pierwszy etap

Energooszczędne domy jednorodzinne stają się coraz popularniejsze. Dotychczas projekty domów musiały być adaptowane pod względem założeń energooszczędności. Teraz architekci tworzą gotowe projekty domów jednorodzinnych z przewidzianymi ponadnormatywnymi wartościami izolacyjności cieplnej i z zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła.

Kolektory słoneczne są właśnie odnawialnymi źródłami ciepła, pobierającymi energię ze słońca. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, eksperci zapewniają, że strefa klimatyczna, w której znajduje się Polska umożliwia korzystanie z systemów solarnych. Trzeba pamiętać jednak, że kolektory nie mogą funkcjonować samodzielnie w naszym klimacie. Do ogrzania domu i podgrzania wody użytkowej kolektory należy połączyć z dodatkowym źródłem ciepła.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych jest sporą inwestycją, warto jednak inwestować w nowoczesne technologie odnawialne, które mają dostęp do darmowej energii, szczególnie teraz, gdy ceny energii stale rosną, a zasoby surowców zaczynają się wyczerpywać.

Jeżeli koszty budowy systemu solarnego są dla nas zbyt wysokie, pamiętajmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Beneficjentami programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe, jak i inwestorzy prywatni, którzy budują swoje domy jednorodzinne. Program przewiduje dopłaty do kredytów udzielonych przez komercyjne banki, które mają podpisaną z NFOŚiGW stosowną umowę. Dofinansowanie kredytu, które wynosi 45% kosztów obejmuje:

projekt budowlany wykonawczy

zakup:

  • kolektora słonecznego
  • nowego zasobnika wodnego
  • automatyki
  • aparatury pomiarowej i instalacji
  • ciepłomierza

montaż zestawu

Kolektory słoneczne - pierwszy etap


Na co zwrócić uwagę decydując się na system solarny?

Jeżeli realizujemy zupełnie nowe projekty domów, to decyzję o montażu kolektorów słonecznych należy podjąć jak najszybciej. Instalacja solarna wymaga bowiem, by projekt domu uwzględniał pomieszczenie przeznaczone na kotłownię i to większą niż w przypadku, gdy planujemy ogrzewanie na paliwo stałe i montaż w kotłowni pieców grzewczych. Zbiorniki magazynujące ciepłą wodę będą potrzebowały więcej miejsca niż kotły. Kotłownia powinna być ulokowana możliwie najbliżej kolektorów, by straty energii były jak najmniejsze.

Instalatorzy twierdzą, że kolektory można zamontować na każdym dachu, wykorzystując do tego stosowne uchwyty. Przyjmuje się jednak, że najlepszym rozwiązaniem są projekty dachów o kącie nachylenia ok. 45 stopni. Aby wydajność kolektorów była jak najwyższa, należy skierować je na południową stronę świata, skąd dochodzi najwięcej promieni słonecznych. Jeżeli nie możemy usytuować w ten sposób naszych domów, straty ciepła spowodowane południowo-wschodnim czy południowo-zachodnim ulokowaniem kolektorów można zrekompensować ich większą powierzchnią. Planując montaż przyjrzyjmy się również naszej działce ? kolektory nie powinny być zasłonięte wysokimi drzewami czy innym budynkiem.

Kolektory można montować razem z oknami połaciowymi. Dobierając kolektory do okna należy wziąć pod uwagę szerokość kolektora przeznaczonego do montażu nad oknem lub pod nim, która powinna być zgodna z szerokością, jakie ma okno połaciowe. Wysokość kolektorów i okien przeznaczonych obok siebie również powinna być taka sama. Bardzo efektownie wygląda projekt dachu, na którym kolektory z oknami są połączone, a nie zamontowane oddzielnie.

Nowoczesne technologie montażu i regulacji kolektorów sprawiają, że urządzenia są odporne na wahania temperatury. Prawidłowo wykonana instalacja solarna umożliwia pracę urządzeń nawet podczas dłuższej nieobecności właściciela (np. w czasie letnich urlopów).

Przed inwestorem w pierwszym etapie inwestycji stoi jeden podstawowy wybór: kolektory płaskie czy kolektory próżniowe. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Kolektory próżniowe mają większy od kolektorów płaskich zysk energii w okresie zimowym i przejściowym. Są jednak droższe od swych konkurentów. Wymagają również większej powierzchni kolektora, by uzyskać taką samą moc. Nie wyglądają tak efektywnie jak płaskie, ale są łatwe w naprawie i konserwacji.

Kolektory płaskie natomiast maja większą moc latem. Trudno je uszkodzić, ale jeżeli już tak się stanie, należy wymienić całe lustro kolektora. W przeciwieństwie do kolektorów próżniowych nie potrzebują czasu na rozruch i działają niemal od razu.

Wybierając kolektor warto zwrócić uwagę na jakość produktu i zażądać od sprzedawcy informacji o atestach i gwarancji.