Pozwolenie na wycinkę drzew

Budowa domu czy aranżacje ogrodów wymagają często od nas ingerencji w rosnącą na działce roślinność. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie drzewa czy krzewy możemy dowolnie usuwać z nieruchomości, której jesteśmy właścicielami.

Jeżeli budujemy projekty domów, które mają być energooszczędne, usytuowanie domu na działce ma bardzo duże znaczenie dla przyszłej eksploatacji budynku. Architekci doradzają, by domy jednorodzinne były posadowione w ten sposób, by fasada budynku była skierowana na południe. Tam najczęściej bowiem przewidziane są okna salonu, przez które powinno przedostawać się jak najwięcej słońca, by dogrzewało i doświetlało wnętrza.

Od strony północnej powinny być zaplanowane pomieszczenia, które nie wymagają wysokiej temperatury, które nie są przeznaczone na stałą obecność mieszkańców. Jeżeli mamy projekty domów z garażem, to właśnie garaż najczęściej stawiamy od północnej strony, by stanowił dodatkową barierę ochronną od wiatru i chłodu.

Pozwolenie na wycinkę drzew

Nasz dom jednorodzinny przed zimnem mogą chronić również drzewa rosnące na działce. Warto wiedzieć także, że ich korzenie osuszają grunt, co stanowi dodatkową izolację przeciwwodną. O tym, że drzewa oczyszczają powietrze, są katalizatorem powietrza wiemy już od czasów szkolnych. Rzadko kiedy możemy wykorzystać ich moc w mieście, gdzie najbardziej by się przydała, ale jeżeli budujemy domy na działkach podmiejskich lub wiejskich, zalety zadrzewionej działki dadzą się szybko zauważyć.

Mimo to niekiedy są sytuacje, w których decydujemy się na usunięcie niektórych drzew z naszych nieruchomości. Po pierwsze osłaniając dom przed chłodem, mogą również przysłaniać promienie słoneczne. Po drugie warunki zabudowy działki może uniemożliwiać rosnący na środku posesji pień. Drzewa czy krzewy mogą również kolidować z przyłączami energetycznymi czy telekomunikacyjnymi.

Dlatego zarówno sadzenie nowych, jak i usuwanie starych drzew i krzewów, a nawet kształtowanie ich koron powinno być przez nas dobrze przemyślane. Musimy też pamiętać, że nie zawsze wycinka drzew czy zmienianie ich kształtu jest dobrowolne. Ustawa o ochronie przyrody wskazuje, w jakich sytuacjach bez zezwolenia możemy usuwać roślinność ze swoich działek.

Wycinka drzew bez pozwolenia

Ustawa o ochronie przyrody, której nowelizacja obowiązuje od 2010 roku, przewiduje, że bez zezwoleń możemy usuwać z działki drzewa owocowe, jeśli tylko nasza działka budowlana nie jest objęta ochroną krajobrazową lub wpisana do rejestru zabytków. Nie potrzebujemy również zgody, jeśli chcemy usunąć drzewa na plantacjach drzew i krzewów. Ze ?zwykłej? działki możemy usunąć drzewa wyłącznie takie, które nie mają więcej niż 10 lat.

Obwarowania dotyczą również kształtowania zieleni na posesji. Wycinać możemy tylko obumarłe lub nadłamane gałęzie lub takie, które kolidują z domem czy urządzeniami technicznymi. Możemy również przystrzyc drzewo nie starsze niż 10 lat. Jeżeli raz uformowaliśmy kształt korony, kolejne prace mogą mieć na celu utrzymanie formowanego kształtu.

Pozwolenie na wycinkę drzew

Jeżeli drzewa na naszych działkach nie spełniają powyższych założeń, musimy wystąpić o pozwolenie na wycinkę drzew. Wniosek składamy u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. We wniosku określamy:

  • nasze dane,
  • adres nieruchomości,
  • tytuł prawny do nieruchomości
  • gatunek drzewa lub krzewu, który chcemy usunąć,
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
  • informację o przeznaczeniu terenu, na których rośnie drzewo lub krzew,
  • wielkość powierzchni, z której drzewo lub krzew zostanie usunięte.

Potrzebne nam będzie również uzasadnienie ? musimy napisać, dlaczego wycinka drzew jest konieczna. Przykładem może być sytuacja, gdy zamierzony projekt domu koliduje z istniejącą roślinności, a projekt zagospodarowania działki wymaga zmian.

Wniosek o zgodę na wycinkę powinien również zawierać rysunek lub mapę (w formie załącznika), gdzie określimy usytuowanie roślinności odnośnie do granic nieruchomości i istniejącej zabudowy lub takiej, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę.

Ustawa przewiduje również to, że właściwy urząd może uzależniać wydanie zgody od tego, czy zadeklarujemy posadzenia nowego lub przesadzenia tego drzewa w inne, wskazane przez urząd, miejsce.

Wysokość kwoty, jaką musimy uiścić składając wniosek, jest zależna od wielkości obwodu pnia na wysokości 130 cm. Ustawa przewiduje maksymalne stawki, ale dokładną cenę poznamy w swojej gminie. W każdym razie wycinka drzewa na działce może nas kosztować od 270 do 3500 zł.