Termomodernizacja domu jednorodzinnego

Domy energooszczędne nie są już modą dostępną jedynie dla najbogatszych inwestorów. To trend architektoniczny, w kierunku którym idzie cały rynek budowlany. Sprzyja temu nie tylko coraz większa świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska i oszczędności, ale również coraz bardziej restrykcyjne prawo unijne.

Długie i mroźne zimy nie są w Polsce anomalią pogodową. Nasz klimat nie rozpieszcza nas i przez większą część miesięcy w roku musimy ogrzewać nasze domy jednorodzinne. Po sezonie grzewczym rachunek za ogrzewanie przyprawia nas zwykle o ból głowy. Co zrobić, by kolejna zima nie była aż tak kosztowna?

Od 2021 roku wszystkie nowe projekty domówbędą musiały spełniać standardy energooszczędności. Chodzi tu zarówno o domy jednorodzinne, jak i budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Stare domy jednorodzinne będą musiały być poddane generalnym remontom, by zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na ciepło. Może warto już teraz zainteresować się tym, czym jest termomodernizacja domu i sprawić, by nasz dom jednorodzinny nie tylko zyskał na wartości rynkowej, ale również był bardziej komfortowy i oszczędny dla swoich domowników.

Termomodernizacja domu zmniejsza koszty ogrzewania oraz poprawa jakość mieszkania. Prace remontowe polegają także na zmianie wyglądu ? nowa elewacja domu poprawi wizerunek budynku.

(Termomodernizacja domu jednorodzinnego)

Warto wiedzieć, że ocieplając nasze domy jednorodzinne i wymieniając w nich instalację grzewczą, na tę energooszczędną, możemy ubiegać się o dopłatę do kredytu. Premia termomodernizacyjna wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych ? państwo może pokryć 16% kosztów termomodernizacji.

Premia termomodernizacyjna obejmuje następujące prace remontowe:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi
 • ocieplenie podłogi na gruncie
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • modernizacja lub wymiana urządzeń grzewczych
 • instalacja automatyki sterującej urządzeniami grzewczymi
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i montaż urządzeń zmniejszających zużycie wody
 • modernizacja systemu wentylacji
 • zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła ciepła, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła

Aby uzyskać premię termomodernizacyjną należy przejść szereg formalności. Jednakże dopłata do kredytu jest warta zachodu:

 • audyt energetyczny budynku ? określi zakres niezbędnych prac, koszt realizacji, kwotę dopłaty
 • bank przyznający premię ? kredyty termomodernizacyjne przyznają banki, których listę można znaleźć na stronie BGK
 • wniosek o kredyt ? do wniosku potrzebne nam będą audyt energetyczny i w niektórych przypadkach projekt budowlany
 • remont domu ? po przyznaniu premii możemy rozpocząć prace remontowe, wcześniej jednak wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie prac
 • oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego ? po zakończeniu prac remontowych, inspektor nadzoru budowlanego po kontroli oświadcza, że remont został przeprowadzony zgodnie z projektem i audytem, oświadczenie kierujemy do banku
 • przekazanie premii ? nie otrzymujemy gotówki, premia termomodernizacyjna polega na spłacie części kredytu

Termomodernizacja domu musi być zgłoszona do właściwego urzędu. Pozwolenie na budowę będzie potrzebne tylko w przypadku, gdy dom jednorodzinny przekracza wysokość 12 m. Zgłoszenie remontu powinno uwzględniać:

 • rodzaj i zakres robót termomodernizacyjnych
 • jakie materiały budowlane będą użyte
 • jak zmieni się klasyfikacja ogniowa
 • jak zmieni się izolacyjność termiczna
 • kiedy prace remontowe planujemy rozpocząć

Do zgłoszenia musimy również dołączyć nasze oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także mapę terenu, na której naniesiony jest dom.

Jeżeli nie dopełnimy tej formalności, termomodernizacja może być uznana jako samowola budowlana, co wiąże się z prawnymi konsekwencjami.

Poprawa izolacyjności termicznej i szczelność okien i przegród budowlanych powoduje, że nasze domy jednorodzinne stają się energooszczędne, ciepłe i komfortowe. Oczywiście potrzebne są nakłady finansowe, ale ograniczenie strat ciepła przekłada się na relatywnie niższe koszty utrzymania i eksploatacji domu, więc inwestycja naprawdę się zwraca. Ponadto warto pamiętać, że jeżeli w przyszłości będziemy chcieli sprzedać nasz dom jednorodzinny, potrzebny będzie certyfikat energetyczny. Jeżeli wynikać z niego będzie, że budynek jest energooszczędny i ma niższe niż normatywne zapotrzebowanie na ciepło, jego wartość rynkowa będzie zdecydowanie wyższa. Termomodernizacja domu jest więc zarówno inwestycją w nasz obecny komfort, jak i również inwestycją w przyszłość.